Podłączenie do sieci bezprzewodowej pwwifi

Z NetWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

KROK 1: Dane dostępowe

Dostęp do sieci bezprzewodowej pwwifi mogą uzyskać tylko użytkownicy będący pracownikami Wydziału IL.
W celu uzyskania danych dostępowych (tj. loginu i hasła) należy wysłać na adres pwwifi@il.pw.edu.pl wiadomość e-mail wpisując:

 • w temacie: pwwifi
 • w treści: pełne imię i nazwisko

Uwaga! Wiadomość musi być wysłana z własnego adresu wydziałowego (czyli z końcówką @il.pw.edu.pl), wszelkie inne będą automatycznie odrzucane.

KROK 2: Aktywacja konta

Po otrzymaniu loginu i hasła tymczasowego, ale przed pierwszym logowaniem do sieci "pwwifi" każdy użytkownik musi samodzielnie dokonać aktywacji swojego konta (w tym celu należy oczywiście dysponować alternatywnym połączeniem np. kablowym w pokojach bądź dostępem do Internetu będąc poza Wydziałem).
Aby aktywować konto należy:

 • zalogować się na stronie https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user używając dostarczonego loginu i hasła tymczasowego;
 • wprowadzić wymagane informacje;
 • zmienić otrzymane hasło tymczasowe na własne (w zakładce "Profile"->"Change Password" należy wpisać dwukrotnie nowe hasło, klikąć "Save", a następnie w kolejnym polu tekstowym potwierdzić zmianę wpisując otrzymane hasło tymczasowe).

KROK 3: Podłączenie do sieci

Aby móc skorzystać z połączenia bezprzewodowego należy:

 • wybrać sieć "pwwifi" (na tym etapie nie jest konieczne podawanie loginu i hasła);
 • uruchomić dowolną stronę w przeglądarce internetowej (nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania);
 • podać otrzymany login i zmienione już własne hasło.

Przykładowa instrukcja logowania dla systemu Windows 7 jest dostępna pod tym linkiem

Informacje dodatkowe

 • Sieć "pwwifi" jest zarządzana przez Centrum Informatyzacji PW.
 • Szczegółowe informacje dotyczące działania sieci "pwwifi" (w szczególności: zasady dostępu i ograniczenia) są dostępne na stronie: Sieć WIFI PW.
 • Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do sieci bezprzewodowej na potrzeby konferencji dostępne są na stronie: Internet dla konferencji i imprez
 • System dostępowy do sieci "pwwifi" jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych.
 • Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na jakość oraz mechanizmy obsługujące działanie tej sieci, mogą jedynie świadczyć usługi zakładania kont i zmiany haseł dostępowych.