Zakładanie konta

Z NetWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aby założyć nowe konto, należy mieć ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający rejestrację, na którym podany jest numer albumu (numer indeksu). Brak numeru albumu uniemożliwia założenie konta.


STUDENCI PIERWSZEGO ROKU OTRZYMUJĄ DANE DO KONTA OD PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM


Studenci, którzy nie posiadają konta, mogą je otrzymać na dwa sposoby:

  • przyjść osobiście do p. 19b (wymagana ważna legitymacja)
  • wysłać na adres admin@il.pw.edu.pl e-mail zawierający:
    • załączony obustronny skan ważnej (!) legitymacji
    • podane dane: numer semestru na którym studiują, tryb (stacjonarne/niestacjonarne), grupa


UWAGA!

  • Powyżej podane są wszystkie informacje niezbędne do uzyskania konta. Nie zastosowanie się do nich spowoduje brak odpowiedzi od administratora.
  • przyjęć NIE prowadzimy w p. 18b, JEDYNIE w 19b
  • NIE można założyć konta nie posiadając numeru albumu
  • NIE można założyć konta nie mając rejestracji (a więc legitymacji lub innego dokumentu wydanego przez dziekanat)