Dział Projektów i Wdrożeń Informatycznych Sekcja Systemów Informatycznych

Tel. 22 825-72-39 (wew. 65 32) | pokój 18b
Administracja i rozwój systemów:
 
    - zarządzanie siecią szkieletową;
    - zarządzanie serwerami;
    - tworzenie i wdrażanie nowych usług i aplikacji;
    - definiowanie polityki bezpieczeństwa.