Informacja dla studentów
dane dostępowe do systemów WIL PW

Szanowni Państwo, studenci I roku studiów I stopnia dostają nowe loginy i hasła do systemów IT dostępnych na WIL PW. W szczególności do portalu PELE i do sal komputerowych. To samo dotyczy studentów rozpoczynających studia II stopnia. Indywidualne informacje są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

Ważne! Ci z Państwa którzy już posiadali konta dostępowe na WIL, ze względu na wcześniejsze studia, pozostają przy dotychczasowych kontach, ale mają zresetowane hasła. Nowe hasła są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

Informacje na adresy poczty powinny dotrzeć najpóźniej do dnia 2 października. W przypadku nie otrzymania lub utraty informacji o danych konta, prosimy o kontakt tak jak w przypadku zapomnianego hasła.

Powyższe nie dotyczy pozostałych studentów, np. 3 semestru. Ich hasła nie są zmieniane. Używają dotychczasowych.

Zapomniane hasło

W przypadku zapomnianego hasła należy wysłać zgłoszenie na adres infopomoc@il.pw.edu.pl. Ważne, aby piszący na powyższy adres korzystał z poczty politechnicznej, czyli w domenie @pw.edu.pl. Zgłoszenia z prywatnych adresów nie będą akceptowane.

Informacje na temat poczty studenckiej:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Zasady-korzystania-z-kont-studenckich

Wydziałowy system obsługi zgłoszeń informatycznych infopomoc@il.pw.edu.pl

Wszystkie sprawy związane z obsługą informatyczną (usterki, awarie, pomoc, uwagi, pytania) należy zgłaszać pod ten adres mailowy. Po wysłaniu maila dostaną Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia, a w możliwie krótkim czasie pracownik najbardziej kompetentny w danym zagadnieniu zajmie się jego obsługą.

Pojedynczy punkt kontaktu umożliwia szybsze reagowanie na Państwa zgłoszenia, monitorowanie postępu ich realizacji, ułatwia prowadzenie dokumentacji, a także usprawnia komunikację z Działem Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi Sekcja Systemów Informatycznych.

Maile wysyłane na adres infopomoc@il.pw.edu.pl muszą pochodzić z poczty wydziałowej lub uczelnianej, czyli być wysyłane z domeny @il.pw.edu.pl. lub @pw.edu.pl.