Zakładanie konta

wpis w: Informacja dla studentów | 0

Aby założyć nowe konto, należy mieć ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający rejestrację, na którym podany jest numer albumu (numer indeksu). Brak numeru albumu uniemożliwia założenie konta.

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU OTRZYMUJĄ DANE DO KONTA OD PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM

Studenci, którzy nie posiadają konta, mogą je otrzymać przychodząc osobiście do p. 19b (wymagana ważna legitymacja)

UWAGA!

  • przyjęć NIE prowadzimy w p. 18b, JEDYNIE w 19b
  • NIE można założyć konta nie posiadając numeru albumu
  • NIE można założyć konta nie mając rejestracji (a więc legitymacji lub innego dokumentu wydanego przez dziekanat)