VPN – Wirtualna Sieć Prywatna

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

Tunel VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) jest usługą, dzięki której uwierzytelnieni użytkownicy mogą w sposób bezpieczny (wykorzystując połączenie szyfrowane) uzyskać dostęp do sieci wewnętrznej Politechniki Warszawskiej, a w szczególności:

Dodatkowe informacje (kliknij aby rozwinąć temat)

Dostęp do sieci wewnętrznej przy użyciu VPN mogą uzyskać tylko użytkownicy będący pracownikami Wydziału IL jedynie z komputerów służbowych o pełnym dostępie do sieci przewodowej (tj. zarejestrowanych w systemie PANAMA).
W celu otrzymania uprawnień do korzystania z usługi VPN należy wysłać na adres vpn@il.pw.edu.pl wiadomość e-mail wpisując:

  • w temacie: vpn
  • w treści: pełne imię i nazwisko

Uwaga! Wiadomość musi być wysłana z własnego adresu wydziałowego (czyli z końcówką @il.pw.edu.pl), wszelkie inne będą automatycznie odrzucane.

Po otrzymaniu maila zwrotnego z informacją o przydzielonym dostępie należy zainstalować oprogramowanie "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client" służące do nawiązywania szyfrowanych połączeń:

W celu nawiązania połączenia z siecią PW WIL należy:

  • uruchomić zainstalowaną w poprzednim kroku aplikację "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
  • w polu "VPN: Ready to connect." wpisać adres tunel.il.pw.edu.pl, wybór zatwierdzić
  • zalogować się podając swój login oraz hasło

Aby zakończyć połączenie należy otworzyć okno programu (uruchamiając go ponownie z menu "Start" lub klikając w jego ikonę na pasku stanu w prawym dolnym rogu ekranu), a następnie wybrać: "Rozłącz"/"Disconnect"

  • studenci mogą otrzymać dostęp do usługi VPN jedynie w uzasadnionych przypadkach popartych wnioskiem od opiekuna naukowego
  • wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl