System PANAMA

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

PANAMA: Przydzielanie Adresów Nadawanie Atrybutów Monitorowanie Aktualizacji.

Każdy komputer podłączony do sieci przewodowej bez ograniczeń musi być zarejestrowany w systemie PANAMA, na co składa się m.in.:

  • zainstalowany Wydziałowy program antywirusowy (z aktualnymi bazami)
  • włączony lokalny system dystrybucji aktualizacji i poprawek Windows oraz innych produktów Microsoft

System na bieżąco monitoruje aktualność aplikacji w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Komputery nie spełniające tych warunków, np. poprzez brak aktualnych baz antywirusowych, poprawek systemu operacyjnego czy stałe (powyżej 30 dni), nieuzasadnione odłączenie od sieci wydziałowej będą miały blokowany dostęp do zasobów sieciowych.

Instalacją oprogramowania niezbędnego do podłączenia do systemu oraz przydzielaniem dostępu do sieci zajmują się pracownicy Działu Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi Sekcja Systemów Informatycznych.