Szyfrowanie danych

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

Uwaga:

  • Aktywacja szyfrowania jest możliwa jedynie z konta z prawami administratora na danym komputerze.
  • Klucz odzyskiwania: W obu przypadkach (Windows i macOS), bardzo ważne jest zapisanie klucza odzyskiwania w bezpiecznym miejscu. Bez niego nie będziesz w stanie odzyskać dostępu do danych w przypadku utraty hasła, lub gdy system wykryje nieautoryzowaną próbę dostępu do dysku.  Klucza nie można zapisać na dysku który jest szyfrowany. W przypadku szyfrowania dysku w komputerze lub szyfrowaniu pendrive na komputerze, gdzie dysk jest już zaszyfrowany konieczne będzie użycie dodatkowego, niezaszyfrowanego dysku/pendrive służącego do zapisania klucza odzyskiwania. W normalnym użyciu system po prostu odblokowuje dysk po pomyślnym zalogowaniu się do systemu lub wpisaniu hasła. Klucz potrzebny jest jedynie w sytuacjach awaryjnych.
  • Kopia zapasowa: Zawsze zaleca się robienie regularnych kopii zapasowych danych w tym przed przystąpieniem do procesu szyfrowania, aby uniknąć utraty danych w przypadku problemów podczas szyfrowania lub odblokowywania dysku.
  • Zaszyfrowany dysk zewnętrzny lub nośnik USB będzie można odczytać jedynie w systemie które obsługuje dane szyfrowanie, urządzenia takie jak np. drukarki z obsługą USB zazwyczaj nie mają takiej możliwości.
  • Włączenie szyfrowania dysku może mieć negatywny wpływ na jego wydajność: Wpływ na wydajność może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak specyfikacje sprzętowe komputera, rodzaj zastosowanego szyfrowania, a także rodzaj i ilość przetwarzanych danych.