Sharepoint – platforma służąca do współtworzenia, przechowywania, organizowania i udostępniania informacji wewnętrznych

wpis w: Informacje dla pracowników | 1

Microsoft SharePoint jest platformą służącą do kompleksowej obsługi współdzielenia dokumentów i współpracy grupowej dla pracowników WIL PW, dostępną pod adresem: https://sharepoint.il.pw.edu.pl

Podstawowe funkcjonalności, które obecnie dostarcza platforma SharePoint, to:

  • udostępnianie dokumentów i formularzy nie podlegających edycji
  • tworzenie miejsc do wspólnej pracy nad dokumentami
  • obsługa ankiet wewnętrznych

Do platformy SharePoint mają dostęp wszyscy pracownicy WIL posiadający swoje konto systemowe - login i hasło w domenie WILAD.
Jest używane m.in. do logowania do komputerów pracowniczych dodanych do domeny WILAD, do komputerów na salach 19a, 20, 21, 22, 431, do PELE, opencast.il.pw.edu.pl i innych usług.

Ważne! W przypadku problemów z logowaniem może być to wynik upłynięcia czasu ważności hasła. W takim wypadku należy zmienić hasło na komputerze podłączonym do domeny np. na Wydziale (po zalogowaniu CTRL+ALT+DEL i wybranie opcji zmiany hasła), lub napisać na adres: infopomoc@il.pw.edu.pl
Możemy zmienić hasło zdalnie i wysłać nowe na służbowy adres mail (w domenie @il.pw.edu.pl, lub @pw.edu.pl).

W uproszczeniu platforma składa się z tzw. witryn które można kojarzyć ze stronami internetowymi o pewnych specyficznych właściwościach nakierowanych na potrzeby biznesowe.

Dostęp odbywa się przez przeglądarkę internetową. Większość z nowoczesnych i aktualnych przeglądarek internetowych powinna zapewnić poprawną pracę, lecz zalecane jest używanie MS Internet Explorer 11. Dostęp ograniczony jest do sieci wewnętrznej WIL, przy czym osoby korzystające z połączenia poprzez VPN mają dostęp również z innych lokalizacji (np. z domu).

W celu skorzystania z zasobów SharePoint należy posiadać prowadzący do nich link (odnośnik taki jak do stron internetowych).

Obecnie dostępne są m.in. następujące witryny z zasobami ogólnodostępnymi:

  • Biuro Dziekana - dokumenty ogólnodostępne nie podlegające edycji, w szczególności zarządzenia Dziekana WIL, uchwały Rady WIL, formularze do wydruku
  • SharePoint WIKI - informacje na temat zasad funkcjonowania SharePoint na WIL PW

Szczególnie polecamy SharePoint WIKI jako źródło podstawowych informacji (link dostępny jedynie z sieci wewnętrznej PW WIL)

Informacje dodatkowe

  • Wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl