Sieć WiFi dla studentów

wpis w: Informacja dla studentów | 0

Sieć bezprzewodowa pw.edu.pl

Dostęp do sieci bezprzewodowej pw.edu.pl mają wszyscy studenci posiadający rejestrację na obecny semestr w systemie USOS.

Logowanie następuje poprzez login i hasło wykorzystywane w centralnym systemie poczty Politechniki Warszawskiej (konta pocztowe w domenie @pw.edu.pl)
Informacje na stronie.

System dostępowy do sieci pw.edu.pl jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych. Za dane w tym systemie (login, hasło) odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na te dane i nie świadczą usług związanych z logowaniem do sieci bezprzewodowej pw.edu.pl.

Informacje o WiFi na stronie CI PW - kliknij tutaj.


Sieć bezprzewodowa eduroam

Dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam - mają wszyscy studenci posiadający rejestrację na obecny semestr w systemie USOS w tym słuchacze studiów podyplomowych.

Logowanie następuje poprzez login i hasło z systemu eduroam. W celu uzyskania hasła należy kierować się instrukcją zamieszczoną na stronie.
Dla studentów datą ważności konta w systemie eduroam jest data ważności legitymacji elektronicznej, zaś dla słuchaczy studiów podyplomowych datą ważności konta jest planowana data ukończenia studiów.

System dostępowy do sieci eduroam jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych. Za pracę sieci odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na pracę sieci i nie świadczą usług związanych z logowaniem do sieci bezprzewodowej eduroam.


Sieć bezprzewodowa pwwifi-students - planowane wyłączenie 31.10.2019

Dostęp do sieci bezprzewodowej pwwifi-students (UWAGA: ważna jest nazwa, "pwwifi-students" a nie "pwwifi"), mają wszyscy studenci posiadający rejestrację na obecny semestr w systemie USOS.

Logowanie następuje poprzez:

  • identyfikator, którym jest numer indeksu (BEZ litery s na początku, w odróżnieniu od konta wydziałowgo)
  • hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter)

Krótka instrukcja konfiguracji znajduje się pod tym linkiem

System dostępowy do sieci "pwwifi-students" jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych. Za dane w tym systemie (login, hasło, rejestracja w EWISTA) odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na te dane i nie świadczą usług związanych z logowaniem do sieci bezprzewodowej "pwwifi-students".