Email – poczta elektroniczna

wpis w: Informacje ogólne | 0

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 nowi studenci WIL nie będą już mieli tworzonych kont pocztowych wydziałowych (w domenie @il.pw.edu.pl). W kontaktach z wydziałem należy używać konta uczelnianego (w domenie @pw.edu.pl) udostępnianego przez CI PW (Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej). Dotychczasowe konta pocztowe będą nadal funkcjonować bez zmian.

Kliknij aby zobaczyć Informacje na temat poczty elektronicznej w domenie pw.edu.pl


Z poczty elektronicznej WIL można korzystać w dowolnym miejscu – na Wydziale, w domu, w kawiarence internetowej etc. Dostęp można uzyskać przy pomocy:

  • zainstalowanego na komputerze odpowiedniego programu, tzw. klienta poczty, np. Mozilla Thunderbird lub Outlook Express;
  • interfejsu WWW poprzez stronę https://poczta.il.pw.edu.pl.

Na serwerze pocztowym mail.il.pw.edu.pl zainstalowany jest program antywirusowy oraz system antyspamowy.

Za pośrednictwem interfejsu WWW poprzez stronę internetową można ustawić bardzo przydatne funkcje w postaci:

  • odpowiedzi automatycznej (nazywanej też autoresponderem) – idealna w przypadku nieobecności w pracy, urlopu.
  • filtrów (niekiedy nazywanych regułami) – dzięki którym można automatycznie m.in. przenosić e-maile ze skrzynki odbiorczej do określonych folderów

Ważne! Funkcje te po włączeniu działają cały czas na serwerze poczty, całkowicie niezależnie od używanych programów pocztowych i ustawionych w nich reguł / filtrów.

Ograniczenia w wysyłaniu/odbieraniu poczty:

  • wysyłać pocztę przez serwer mail.il.pw.edu.pl można mając konto systemowe
  • wielkość odebranej poczty nie może przekraczać przydzielonego miejsca na serwerze (quota)
  • wielkość wysyłanej poczty nie może przekraczać ok. 100MB jednorazowo

Informacje dodatkowe

  • wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl