Email – poczta elektroniczna

wpis w: Informacje ogólne | 0

Ze względu na wprowadzone pod koniec września 2022 roku przez Centralną Informatyzację PW zmiany w funkcjonowaniu dostępu z internetu (spoza sieci informatycznej WIL) do usług działających m.in. na WIL, nie ma już możliwości wysyłania poczty z programów pocztowych typu Thunderbird, MS Outlook z kont w domenie wydziałowej @il.pw.edu.pl bez korzystania z połączenia tunelem VPN do naszego Wydziału. Nie działa również wysyłanie z urządzeń mobilnych np. z Androidem, iOS.

Jedyną dostępną formą wysyłania poczty z domeny @il.pw.edu.pl spoza sieci informatycznej WIL jest użycie interfejsu webowego przez przeglądarkę internetową:
poczta.il.pw.edu.pl

Poczta w domenie @il.pw.edu.pl będzie funkcjonować w obecnej formie do dnia 31.12.2022. Po tym terminie widoczne będzie jako archiwum dostępne jako obecnie istniejące konto z poziomu przeglądarki lub klienta pocztowego (Outlook/Thunderbird).
Zgodnie z decyzją Rektora poczta zlokalizowana w domenie @pw.edu.pl jest wyłączną pocztą służbową Politechniki Warszawskiej. W związku z tym każdy z pracowników WIL jest zobowiązany do bieżącego, codziennego korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz zapoznawania się z przesyłaną za jej pośrednictwem korespondencją. Prosimy zweryfikować czy wszystkie Państwa adresy w domenie @il.pw.edu.pl skutecznie przekierowują pocztę na skrzynki pocztowe w domenie @pw.edu.pl.

Poczta wysłana z adresu zewnętrznego, tj. innego niż @il powinna trafić na konto @pw i przekierowanie to będzie utrzymane. O brakach lub występujących problemach prosimy informować na bieżąco w celu jak najszybszego uzupełnienia.

Przekierowania poczty z @il na @pw można dokonać za pośrednictwem pracowników naszego działu. Służymy pomocą i pozostajemy do dyspozycji, m.in. pod adresem infopomoc@il.pw.edu.pl

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 nowi studenci WIL nie będą już mieli tworzonych kont pocztowych wydziałowych (w domenie @il.pw.edu.pl). W kontaktach z wydziałem należy używać konta uczelnianego (w domenie @pw.edu.pl) udostępnianego przez CI PW (Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej). Dotychczasowe konta pocztowe będą nadal funkcjonować bez zmian.

Kliknij aby zobaczyć Informacje na temat poczty elektronicznej w domenie pw.edu.pl


Z poczty elektronicznej WIL można korzystać w dowolnym miejscu - na Wydziale, w domu, w kawiarence internetowej etc. Dostęp można uzyskać przy pomocy:

  • zainstalowanego na komputerze odpowiedniego programu, tzw. klienta poczty, np. Mozilla Thunderbird lub Outlook Express;
  • interfejsu WWW poprzez stronę https://poczta.il.pw.edu.pl.

Na serwerze pocztowym mail.il.pw.edu.pl zainstalowany jest program antywirusowy oraz system antyspamowy.

Za pośrednictwem interfejsu WWW poprzez stronę internetową można ustawić bardzo przydatne funkcje w postaci:

  • odpowiedzi automatycznej (nazywanej też autoresponderem) - idealna w przypadku nieobecności w pracy, urlopu.
  • filtrów (niekiedy nazywanych regułami) - dzięki którym można automatycznie m.in. przenosić e-maile ze skrzynki odbiorczej do określonych folderów

Ważne! Funkcje te po włączeniu działają cały czas na serwerze poczty, całkowicie niezależnie od używanych programów pocztowych i ustawionych w nich reguł / filtrów.

Ograniczenia w wysyłaniu/odbieraniu poczty:

  • wysyłać pocztę przez serwer mail.il.pw.edu.pl można mając konto systemowe
  • wielkość odebranej poczty nie może przekraczać przydzielonego miejsca na serwerze (quota)
  • wielkość wysyłanej poczty nie może przekraczać ok. 100MB jednorazowo

Informacje dodatkowe

  • wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl