Email – poczta elektroniczna

wpis w: Informacje ogólne | 0

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 nowi studenci WIL nie będą już mieli tworzonych kont pocztowych wydziałowych (w domenie @il.pw.edu.pl). W kontaktach z wydziałem należy używać konta uczelnianego (w domenie @pw.edu.pl) udostępnianego przez CI PW (Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej). Dotychczasowe konta pocztowe będą nadal funkcjonować bez zmian.

Kliknij aby zobaczyć Informacje na temat poczty elektronicznej w domenie pw.edu.pl


Z poczty elektronicznej WIL można korzystać w dowolnym miejscu – na Wydziale, w domu, w kawiarence internetowej etc. Dostęp można uzyskać przy pomocy:

 • zainstalowanego na komputerze odpowiedniego programu, tzw. klienta poczty, np. Mozilla Thunderbird lub Outlook Express;
 • interfejsu WWW poprzez stronę https://poczta.il.pw.edu.pl.

Na serwerze pocztowym mail.il.pw.edu.pl zainstalowany jest program antywirusowy oraz system antyspamowy.

Aby skonfigurować pocztę w dowolnym programie pocztowym, należy użyć poniższych parametrów:

 • serwer poczty przychodzącej mail.il.pw.edu.pl
  • protokół IMAP: port 993 szyfrowanie SSL (zalecany)
 • serwer poczty wychodzącej mail.il.pw.edu.pl
  • protokół SMTP: port 587 szyfrowanie TLS lub STARTTLS
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.

W pierwszym oknie dialogowym konfiguracji nowego konta pocztowego należy wpisać swoje Imię i Nazwisko oraz swój adres mailowy wraz z hasłem, a następnie kliknąć Kontynuuj.

Następnie należ wybrać IMAP (program sam pobierze z serwera dane dotyczące konfiguracji) i kliknąć Konfiguracja zaawansowana.

Należy sprawdzić poprawność adresu serweraportów oraz szyfrowania porównując go z poniższym zrzutem ekranu. Jeśli wszystko się zgadza należy kliknąć Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.

Jeśli wszystko się zgadza należy kliknąć OK.

Konfiguracja poczty w Thunderbird zakończona.

Aby skonfigurować Microsoft Outlook należy:

Z menu wybrać Narzędzia, potem Ustawienia kont.

Wybrać Poczta e-mailNowy.

Następnie zaznaczyć Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera i kliknąć Dalej.

Wybrać Internetowa poczta e-mail i kliknąć Dalej.

informacjach o serwerze należy wybrać typ konta IMAP oraz wpisać adresy serwerów tak jak poniżej. Należy pamiętać o wpisaniu swojego loginu i hasła oraz wybraniu opcji Więcej ustawień w prawym dolnym rogu.

W ustawieniach Internetowej poczty e-mail należy wybrać Serwer wychodzący i zaznaczyć pierwszą opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. W tym samym oknie należy wybrać piątą zakładkę Zaawansowane i wpisać numery portów oraz typy szyfrowania.

Gratulacje! Udało Ci się poprawnie skonfigurować konto pocztowe w programie Microsoft Outlook!

Poniżej zaprezentowana jest krok po kroku konfiguracja dla MS Outlook 365. Aby poprawnie skonfigurować należy postępować zgodnie z krokami na obrazach od 1 do 8.


Krok 1

 

Dodatkowo należy zaznaczyć opcję "Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto".


Krok 2

Klikamy opcję IMAP.


Krok 3

Należy wpisać hasło, którym logujemy się do konta wydziałowego w domenie il.pw.edu.pl


Krok 4

Klikamy anuluj ponieważ w następnych punktach należy jeszcze zmienić porty.


Krok 5

Klikamy w "Zmień ustawienia konta" w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach portów.


Krok 6

Należy wprowadzić wszystkie ustawienia jak na załączonym obrazie.


Krok 7

Jeżeli w kroku 3 zostało wprowadzone poprawne hasło należy kliknąć Połącz.


Krok 8

Gotowe 🙂 Dziękujemy za uwagę.


Wszelkie problemy z konfiguracją usługi należy zgłaszać na adres infopomoc@il.pw.edu.pl

Poniżej zaprezentowana jest krok po kroku konfiguracja dla MS Outlook 365. Aby poprawnie skonfigurować należy postępować zgodnie z krokami na obrazach od 1 do 5.

Dodatkowo w krokach 6 do 8 został opisany sposób zmiany nazwy konta, z loginu na alias (wersję z pełnym nazwiskiem).

Należy pamiętać by przy wstępnej konfiguracji posłużyć adresem w postaci login@il.pw.edu.pl (a nie aliasem czyli np. adresem w postaci pierwsza_litera_imienia.nazwisko@il.pw.edu.pl).


Krok 1

Dodatkowo należy zaznaczyć opcję "Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto".


Krok 2

Klikamy opcję IMAP.


Krok 3

Należy wprowadzić wszystkie ustawienia jak na załączonym obrazie.


Krok 4

Należy wpisać hasło, którym logujemy się do konta wydziałowego w domenie il.pw.edu.pl


Krok 5

Gotowe! Można już korzystać z poczty.

Teraz możemy zmienić jeszcze nazwę konta na alias - jeśli takowy otrzymaliśmy
(pierwsza_litera_imienia.nazwisko@il.pw.edu.pl)


Krok 6 (nieobowiązkowy)

W górnego menu wybieramy "Plik",
następnie upewniamy, że wybrane jest nowo utworzone konto,
wybieramy "Ustawienia kont" i tą samą pozycję z rozwijanego menu.


Krok 7 (nieobowiązkowy)

Z zakładki "Adres e-mail" wybieramy pozycje z nowo dodanym mailem w postaci login@il.pw.edu.pl, a następnie
zmieniamy nazwę konta na alias (pierwsza_litera_imienia.nazwisko@il.pw.edu.pl).


Krok 8 (nieobowiązkowy)

Zmiana nazwy adresu będzie widoczna po ponownym uruchomieniu programu Outlook 365.

 

Wszelkie problemy z konfiguracją usługi należy zgłaszać na adres infopomoc@il.pw.edu.pl

Za pośrednictwem interfejsu WWW poprzez stronę internetową można ustawić bardzo przydatne funkcje w postaci:

 • odpowiedzi automatycznej (nazywanej też autoresponderem) – idealna w przypadku nieobecności w pracy, urlopu.
 • filtrów (niekiedy nazywanych regułami) – dzięki którym można automatycznie m.in. przenosić e-maile ze skrzynki odbiorczej do określonych folderów

Ważne! Funkcje te po włączeniu działają cały czas na serwerze poczty, całkowicie niezależnie od używanych programów pocztowych i ustawionych w nich reguł / filtrów.

Odpowiedź automatyczna po włączeniu działa cały czas na serwerze poczty, całkowicie niezależnie od używanych programów pocztowych i ustawionych w nich reguł. Jeśli ustawimy zakres czasowy, po włączeniu odpowiedź będzie działać tylko w zadanym okresie. Należy pamiętać, że domyślnie skonfigurowana jest dla adresu głównego w postaci LOGIN@il.pw.edu.pl, wszelkie aliasy należy dodać w ustawieniach zaawansowanych nieobecności.

Aby skonfigurować odpowiedź automatyczną należy zalogować się do poczty poprzez stronę www https://poczta.il.pw.edu.pl

Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia i z kolumny po lewej stronie wybieramy Nieobecność.

Temat i Treść odpowiedzi zostaną wysłane do nadawcy przychodzącej do nas wiadomości. Należy zauważyć, że pole Status jest domyślnie ustawione na wyłączone. Aby odpowiedź zaczęła działać należy zmienić Status na włączone. Wszelkie zmiany zawsze należy zapisać. Jeśli pozostawimy pola początek i koniec nieobecności puste, odpowiedź będzie działać cały czas od razu po włączeniu.

W zakładce Ustawienia zaawansowane mamy możliwość ustawienia częstotliwości odpowiedzi kierowanej do każdego, pojedynczego nadawcy. Domyślnie wynosi ona 7 dni - puste pole. Oznacza to, że jeżeli np. jan.kowalski@contoso.com wyśle do nas jeden e-mail, a następnie drugi dwa dni później, otrzyma automatyczną odpowiedź tylko na pierwszy. Jeśli wyśle kolejne cztery wiadomości po tygodniu, znów dostanie odpowiedź na pierwszy z nich. Niezależnie od częstotliwości odpowiedzi, ustawienie Akcje wiadomości przychodzących działa dla każdej przychodzącej wiadomości. W przypadku wybrania opcji Przekaż do lub Wyślij kopię do pojawi się dodatkowe pole do wpisania adresu e-mail na który przesyłana będzie oryginalna wiadomość, która dotarła do nas od nadawcy. Przy czym wybranie opcji Przekaż do powoduje przesłanie wiadomości bez pozostawienia kopii w naszej skrzynce odbiorczej.

 

Konfiguracja nieobecności dla aliasów:

Domyślnie nieobecność skonfigurowana jest tylko dla adresu głównego w postaci login@il.pw.edu.pl, wszelkie aliasy należy dodać (po przecinku jeśli jest ich kilka) w ustawieniach zaawansowanych, w polu "Moje adresy e-mail":

Każdy włączony filtr działa cały czas na serwerze poczty, całkowicie niezależnie od używanych programów pocztowych i ustawionych w nich reguł / filtrów. Oznacza to, że filtr jest stosowany natychmiast po dotarciu wiadomości na serwer, jeszcze przed jego przetworzeniem w programie pocztowym, tak więc filtr zdefiniowany przez stronę ma priorytet nad tym w programie pocztowym. Jeśli poprzez stronę zostanie zdefiniowany filtr jak poniżej, zostanie on zastosowany od razu po dotarciu wiadomości na serwer pocztowy i w programie pocztowym wiadomość będzie widoczna już po zastosowaniu filtru (w przypadku opisanym poniżej - już przeniesiona do odpowiedniego folderu).

Filtry mogą służyć do automatycznego zarządzania przychodzącymi wiadomościami na podstawie określonych kryteriów. Np. jak widać na poniższej ilustracji, jeśli w temacie wiadomości znajdzie się słowo konferencja lub Madryt, to wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Madryt. Można stworzyć kolejne czynności np. wysłanie kopii do innej osoby.

Aby skonfigurować filtr należy zalogować się do poczty poprzez stronę www https://poczta.il.pw.edu.pl

Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia i z kolumny po lewej stronie wybieramy Filtry

Kolejne filtry dodajemy klikając ikonkę PLUS na dole kolumny Filtry. Usunięcie, oraz włączenie/wyłączenie filtra jest możliwe pod ikonką KOŁO ZĘBATE. W sekcji definiującej filtr musimy podać jego nazwę, warunki działania, oraz czynność jaka ma zostać wykonana. Należy zauważyć, że przełącznik Filtr wyłączony jest domyślnie wyłączony. Oznacza to, że filtr zaraz po pierwszym zapisaniu będzie aktywny. Wszelkie zmiany zawsze należy zapisać.

Zbiory filtrów pozwalają grupować filtry. Ważne jest, iż jednocześnie może być aktywny tylko jeden zbiór filtrów - wyróżniony czarnym kolorem na liście. Filtry z pozostałych zbiorów będą nieaktywne niezależnie od tego czy są włączone. Podczas tworzenia nowego zbioru można skopiować filtry z już istniejącego zbioru.

 

Ograniczenia w wysyłaniu/odbieraniu poczty:

 • wysyłać pocztę przez serwer mail.il.pw.edu.pl można mając konto systemowe
 • wielkość odebranej poczty nie może przekraczać przydzielonego miejsca na serwerze (quota)
 • wielkość wysyłanej poczty nie może przekraczać ok. 100MB jednorazowo

Informacje dodatkowe

 • wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl