Oprogramowanie PTC – Mathcad

wpis w: Informacje ogólne | 0

Instrukcja instalacji oprogramowania Mathcad Prime w wersji 9.0 na komputerach służbowych:

Instalacja jest analogiczna jak dla wersji wcześniejszych. Zasadnicza różnica polega na innym adresie serwera licencji.

 1. Pobieramy oprogramowanie z linku:
  http://www.gambit.nazwa.pl/download/plik.php?name=mathcadprime
 2. Rozpakowujemy do wskazanego katalogu np. za pomocą 7zip.
 3. Z rozpakowanego katalogu uruchamiamy setup.exe, ukaże nam się okno jak poniżej:​
 4. Akceptujemy warunki licencji jak poniżej:
 5. Zaznaczamy aplikacje do zainstalowania:
 6. Wybieramy dodatki oraz język, który nam najbardziej odpowiada oraz odznaczamy na dole Enable diagnostic data collection...:
 7. Zaznaczamy Configure product to use existing license:
 8. W konfiguracji serwera wpisujemy licenses-win.il.pw.edu.pl (wcześniejsze wersje pracowały w oparciu o serwer: key-ws.il.pw.edu.pl), port zostaje 7788:
 9. Po kliknięciu Configure License program jest gotowy do działania.

 

UWAGA: Należy pamiętać, że oprogramowanie Mathcad wymaga podłączenia do przewodowej sieci Wydziałowej albo połączenia tunelem VPN.