Używanie kont pocztowych od 1 czerwca 2018

wpis w: Informacja dla studentów | 0

Od dnia 1 czerwca 2018 r. podstawowymi adresem do komunikacji e-mail z Uczelnią stały się adresy w domenie PW tj.
usos_id@pw.edu.pl (np.: 01234567@pw.edu.pl)

  • dziekanaty odpowiadają wyłącznie na e-maile studentów wysłane z tych adresów
  • wszelka formalna korespondencja e-mail z Uczelni będzie wysyłana wyłącznie na na te adresy
  • system USOSweb używa wyłącznie tych adresów. Komunikaty przesyłane w systemie trafiają wyłącznie na te adresy
  • w komunikacji z Uczelnią tracą zastosowanie prywatne adresy e-mail

Poczta w domenie PW ( @pw.edu.pl ) jest zupełnie niezależna od systemów wydziałowych. Za zarządzanie odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk. Informacje o poczcie w domenie PW: [link]

Podstawa prawna: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2018/Decyzja-Rektora-nr-1-2018-z-dnia-3-01-2018

Ważne!
Dotychczasowe adresy e-mail wydziałowe (w domenie @il.pw.edu.pl) tj. snr_albumu@il.pw.edu.pl (np.: s1234567@il.pw.edu.pl) pozostają aktywne i użyteczne w komunikacji w ramach systemu PELE.il.pw.edu.pl oraz innych informatycznych usług Wydziału Inżynierii Lądowej.

Przy czym, w celu wygaszenia usługi wydziałowej poczty studenckiej, nie będziemy już tworzyć nowych wydziałowych skrzynek dla studentów.
Nie będziemy również przywracać dostępu w przypadku zapomnienia hasła. Chyba, że ze szczególnych względów, na solidnie umotywowaną prośbę.
W każdym innym przypadku prosimy o używanie konta w domenie @pw.edu.pl

Jeśli w systemie PELE przypisany jest mail wydziałowy do którego stracili Państwo dostęp, prosimy o informację na infopomoc@il.pw.edu.pl
Zmienimy przypisanie na maila uczelnianego w domenie @pw.edu.pl