Dostęp do sieci bezprzewodowej wilwifi-mobile

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

Dostęp do sieci bezprzewodowej wilwifi-mobile mogą uzyskać tylko użytkownicy będący pracownikami Wydziału IL.

Podłączenie do sieci:

Aby móc skorzystać z połączenia bezprzewodowego wilwifi-mobile należy:

  • wybrać sieć "wilwifi-mobile" (na tym etapie pojawi się monit o podanie loginu oraz hasła);
  • login: należy wpisać swój login wydziałowy (unikalny ciąg znaków przypisany każdemu użytkownikowi Wydziału Inżynierii Lądowej PW)
  • hasło: należy wpisać hasło, które używamy do portalu PELE, logowania do komputera w domenie itp.

Po podaniu właściwych danych urządzenie automatycznie połączy się z siecią wilwifi-mobile.

W niektórych urządzeniach może być potrzebne wybranie opcji akceptacji wszystkich certyfikatów.

Uwaga! Niekiedy trzeba zmienić również ustawienia we właściwościach karty sieciowej, ograniczając ją do pracy w co najwyżej standardzie 802.11n
Niektóre karty w laptopach okazują się nie w pełni kompatybilne z nowszym standardem 802.11ac