Podłączenie do sieci bezprzewodowych pw.edu.pl i eduroam

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

Sieć bezprzewodowa pw.edu.pl

Dostęp do sieci bezprzewodowej pw.edu.pl mają wszyscy pracownicy i studenci posiadający rejestrację na obecny semestr w systemie USOS.

Logowanie następuje poprzez login i hasło wykorzystywane w centralnym systemie poczty Politechniki Warszawskiej. Jako login wpisujemy pełny adres konta pocztowego (imie.nazwisko@pw.edu.pl).
Informacje na stronie.

System dostępowy do sieci pw.edu.pl jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych. Za dane w tym systemie (login, hasło) odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na te dane i nie świadczą usług związanych z logowaniem do sieci bezprzewodowej pw.edu.pl.


Sieć bezprzewodowa eduroam

Dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam - mają wszyscy pracownicy i studenci posiadający rejestrację na obecny semestr w systemie USOS w tym słuchacze studiów podyplomowych.

Logowanie następuje poprzez login i hasło z systemu eduroam. W celu uzyskania hasła należy kierować się instrukcją zamieszczoną na stronie.
Dla pracowników data ważności konta przedłużana jest na okres 365 dni przy każdym generowaniu hasła.

System dostępowy do sieci eduroam jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych. Za pracę sieci odpowiada Administracja Centralna, zatem wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać na centralny Service Desk.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na pracę sieci i nie świadczą usług związanych z logowaniem do sieci bezprzewodowej eduroam.


Sieć bezprzewodowa pwwifi - planowane wyłączenie 31.10.2019

KROK 1: Dane dostępowe

Dostęp do sieci bezprzewodowej pwwifi mogą uzyskać tylko użytkownicy będący pracownikami Wydziału IL.
W celu uzyskania danych dostępowych (tj. loginu i hasła) należy wysłać na adres pwwifi@il.pw.edu.pl wiadomość e-mail wpisując:

 • w temacie: pwwifi
 • w treści: pełne imię i nazwisko

Uwaga! Wiadomość musi być wysłana z własnego adresu wydziałowego (czyli z końcówką @il.pw.edu.pl), wszelkie inne będą automatycznie odrzucane.

KROK 2: Aktywacja konta

Po otrzymaniu loginu i hasła tymczasowego, ale przed pierwszym logowaniem do sieci "pwwifi" każdy użytkownik musi samodzielnie dokonać aktywacji swojego konta (w tym celu należy oczywiście dysponować alternatywnym połączeniem np. kablowym w pokojach bądź dostępem do Internetu będąc poza Wydziałem).
Aby aktywować konto należy:

 • zalogować się na stronie https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user używając dostarczonego loginu i hasła tymczasowego;
 • wprowadzić wymagane informacje;
 • zmienić otrzymane hasło tymczasowe na własne (w zakładce "Profile"->"Change Password" należy wpisać dwukrotnie nowe hasło, klikąć "Save", a następnie w kolejnym polu tekstowym potwierdzić zmianę wpisując otrzymane hasło tymczasowe).

KROK 3: Podłączenie do sieci

Aby móc skorzystać z połączenia bezprzewodowego należy:

 • wybrać sieć "pwwifi" (na tym etapie nie jest konieczne podawanie loginu i hasła);
 • uruchomić dowolną stronę w przeglądarce internetowej (nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania);
 • podać otrzymany login i zmienione już własne hasło.

Przykładowa instrukcja logowania dla systemu Windows 7 jest dostępna pod tym linkiem

Informacje dodatkowe

 • Sieć "pwwifi" jest zarządzana przez Centrum Informatyzacji PW.
 • Szczegółowe informacje dotyczące działania sieci "pwwifi" (w szczególności: zasady dostępu i ograniczenia) są dostępne na stronie: Sieć WIFI PW.
 • Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do sieci bezprzewodowej na potrzeby konferencji dostępne są na stronie: Internet dla konferencji i imprez
 • System dostępowy do sieci "pwwifi" jest zupełnie niezależny od systemów wydziałowych.
 • Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych WIL nie mają wpływu na jakość oraz mechanizmy obsługujące działanie tej sieci, mogą jedynie świadczyć usługi zakładania kont i zmiany haseł dostępowych.