Kalendarz

wpis w: Informacje dla pracowników | 0

Kalendarz jest usługą działającą w ramach serwisu Chmura i dostępną dla wszystkich jej użytkowników, umożliwiającą tworzenie i prowadzenie zarówno kalendarzy prywatnych jak i współdzielonych z innymi użytkownikami bądź ich grupami pracującymi np. w ramach zespołu, projektu, etc.

Po uzyskaniu dostępu do serwisu Chmura z funkcji kalendarza można korzystać logując się bezpośrednio na stronie https://chmura.il.pw.edu.pl, wybierając następnie z menu kontekstowego w lewym górnym rogu pozycję "Kalendarz".

Istnieje także możliwość zintegrowania kalendarzy z programami obsługującymi protokół CalDAV (ang. Calendaring Extensions to WebDAV). Popularnymi programami tego typu są klienci poczty Thunderbird bądź Microsoft Outlook. Możliwa jest również konfiguracja na urządzeniach mobilnych.

Aby skonfigurować kalendarz do pracy w zewnętrznych aplikacjach należy postępować wedle instrukcji zamieszczonych poniżej:

KROK 1: Uzyskanie linku do kalendarza

Po zalogowaniu do chmury przechodzimy do listy kalendarzy. Na prawo od każdego kalendarza znajduje się ikonka trzech kropek. Klikając na nią, z pojawiającego się menu wybieramy opcję Link. Poniżej nazwy kalendarza pojawi się pole tekstowe z linkiem który musimy skopiować lub dokładnie przepisać.

Uwaga! Niekiedy ikonka trzech kropek może być przysłonięta przez napis jak na widocznej ilustracji. Kliknięcie ikonki jest wtedy utrudnione, ale możliwe.

KROK 2: Konfiguracja aplikacji

Poniżej znajdują się przykładowe instrukcje konfiguracji:

W innych programach należy postępować w sposób analogiczny.

Informacje dodatkowe

  • Wszelkie sugestie bądź ewentualne problemy związane z działaniem usługi proszę zgłaszać pod adresem: infopomoc@il.pw.edu.pl